Diamonds ring

Diamonds ring
White Gold, Round Brilliant Diamonds and Baguette Diamonds ring

PRICE
1000€ -2000
Anillo de diamantes
Anillo de diamantes
Anillo de diamantes